Wie

Wie?

Wie zijn we?

Lees meer »

Waarom

Waarom?

Waarom doen we dit?

Lees meer »

Wanneer

Wanneer?

Waneer zijn wij begonnen?

Lees meer »


Wie zijn wij?

Wij zijn de groep 2ICT56 die Elektronica - ICT studeren aan de Thomas More Hoge school campus Geel.

We zijn een groep student die Elektronica - ICT met afstudeerrichting ICT volgen. Dit doen wij aan de Hoge school Thomas More Kempen op campus Geel. Samen maken wij groep 2ICT56, een van de verschillende groepen in het tweede jaar.

Wie img

waarom img

Waarom doen we dit?

In kader van het vak Projectwerk2 zijn er projectweken georganiseerd. In deze weken is het de bedoeling dat er een fictief bedrijf wordt opgezet. Deze bedrijven moeten dan een applicatie schrijven, een netwerk opzetten en een website maken. deze manier van onderwijs helpt ons makkelijker de stap naar het bedrijfsleven te zetten na onze studies. We leren door te doen, de leerkrachten laten ons niet aan ons lot over maar de bedoeling is om het project in groep als student af te ronden. We leren er veel mee bij en proberen zo dicht mogelijk bij ons eindproduct te geraken.


Wanneer zijn wij begonnen?

Dit projectwerk viel in het schooljaar 2013-2014. Het bedrijf is ontwikkeld in de week van 24 maart 2014 tot en met 28 maart 2014.

wanneer img