Twitter logo

Twitter

Volg ons op Twitter.

Twitter »

Facebook logo

Facebook

Volg ons op Facebook.

Facebook »

Google+ logo

Google+

Volg ons op Goolge+.

Google+ »


Navigeer via de routeplanner.

Navigeer via de routeplanner en raak nooit je weg kwijt op de campus. Vind snel je weg naar de lokalen zonder hopeloos verloren te lopen.

Generic placeholder image

Beheerder image

Reserveer als student lokalen.

Wil je met een groepje samen zitten om te studeren of om te vergaderen?
Reserveer dan lokalen in de mediatheek zodat je altijd plaats hebt!


Lessenroosters, zo zit je nooit verkeerd.

Vergeet nooit waar je les hebt of vergis je nooit van dag of uur. Onze geïntegreerde lessenrooster zorgt ervoor dat je altijd kan nakijken waar en wanneer je moet zijn. Zo vermijd je die ongemakkelijke momenten van te laat in de les komen.

Lessenrooster image